Bansko Trasferimenti

Bansko Trasferimenti Auto (1-3 personi) Van (4-5 personi) Van (6-8 personi) Pullman (9-12 personi) Pullman (13-15 personi) Pullman (16-17 personi) Grande Coach (18-49 personi)
Sofia airport - Bansko trasferimento 128 € 152 € 152 € 299 € 299 € 299 € 549 €
Plovdiv airport - Bansko trasferimento 141 € 167 € 167 € 329 € 329 € 329 € 604 €
Bansko - Thessaloniki Airport trasferimento 150 € 150 € 150 € chiedi chiedi chiedi chiedi
Bansko - Bansko Ski Zone (Banderishka Polyana) trasferimento 30 € 30 € 45 € 65 € 80 € 90 € chiedi
Borovets - Bansko trasferimento 259 € 322 € 322 € 488 € 488 € 638 € chiedi
Pamporovo - Bansko trasferimento 270 € 365 € 365 € 450 € 450 € chiedi chiedi
Kulata (Promahon) - Bansko trasferimento 210 € 310 € 310 € 385 € 385 € 490 € chiedi
Kalotina - Bansko trasferimento 190 € 290 € 290 € 365 € 365 € 470 € chiedi
Svilengrad - Bansko trasferimento 215 € 295 € 295 € 370 € 370 € 470 € chiedi
Gueshevo - Bansko trasferimento 180 € 280 € 280 € 355 € 355 € 460 € chiedi
Thessaloniki Airport - Bansko trasferimento 216 € 269 € 269 € chiedi chiedi chiedi chiedi
Ilinden - Bansko trasferimento 200 € 300 € 300 € 375 € 375 € 480 € chiedi

 

Note sui trasferimenti: